Счетоводни услуги

МарСем ООД предлага пълно счетоводно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Нашите клиенти се възползват от следните СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, включително:

Данъчни консултации

Данъците са неделима част от всеки бизнес. Физическите лица също са засегнати пряко от данъчната система в България. Не е необходимо да имате широки познания…

Вътрешнофирмен одит

Контрол по функционирането на счетоводния отдел Вътрешен одит Мониторинг на вътрешно счетоводство

ТРЗ услуги

Изготвяне на трудови и граждански договори Регистрация на трудовите договори в Националния осигурителен институт Ежемесечно изготвяне на ведомост за работна заплата Ежемесечно изготвяне и подаване…

Регистрации

Регистрация по ЗДДС на местни и чуждестранни физически и юридически лица Регистрация в Търговския регистър Регистрация в Комисията за защита на личните данни Регистрация в…

Други услуги

Освен счетоводни услуги, МарСем ООД предлага и следните допълнителни услуги: