Други услуги

Освен счетоводни услуги, МарСем ООД предлага и следните допълнителни услуги:

 

 • Оn-line банкиране
 • Представяне на фирмата при ревизия, подготвяне на документи за данъчна ревизия
 • Публикуване на годишните финансови отчети, съгласно изискванията на Закона за счетоводството
 • Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски Регистър
 • Изготвяне и подаване на:
  - декларация за придобит недвижим имот
  - декларация за придобито МПС
 • Деклариране на получени заеми от чужбина пред БНБ
 • Изготвяне и подаване в БНБ на тримесечни справки
 • Извършване инвентаризация на активите, пасивите и разчетите
 • Съставяне на всички първични и вторични счетоводни документи (фактури, РКО, ПКО, заповеди за командировки, пътни листа, протоколи, мемориални ордери)
 • Помощ при подбор и внедряване на оперативен счетоводен персонал 
 • Сформиране на счетоводен екип на място